0966.556.579

Tag Archives: Thủ tục tách thửa đất

Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019

Thủ tục tách thửa đất, sổ đỏ

Bình Dương ban hành quy định mới về tách thửa đất áp dụng từ 15/12/2019 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương vừa ký ban hành Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND để sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với các loại đất trên địa […]