0966.556.579

Tag Archives: QUY TRÌNH BÁN HÀNG

QUY TRÌNH BÁN HÀNG GREEN CITY BÌNH DƯƠNG

GREEN CITY BÌNH DƯƠNG

I/ Thông tin dự án  . -Chủ đầu tư : công ty TNHH MTV PHƯƠNG TRƯỜNG AN -Địa chỉ        : Đường ĐT741, xã Phước Hòa, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương -Quy mô       : 25 ha (1500 nền)  . Làm 2 giai đoạn +  Giai đoạn 1: 800 nền  (10,5 ha ) +  Giai đoạn 2: […]