0966.556.579

Tag Archives: nhà đất

Dồn tiền mua nhà đất không thể bỏ qua loạt chính sách thay đổi năm 2020

– Từ đầu năm 2020, nhiều chính sách đất đai, xây dựng thay đổi bắt đầu có hiệu lực như công bố bảng giá đất mới; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất… Ngày 19/12/2019, Chính phủ […]